นโยบายการรับประกันสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทั่วไป

เว็บไซต์ www.ut.in.th พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน (เริ่มต้นที่ 1 วัน) 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
  2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตกหล่น หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติทุกกรณี
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาการรับประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

 

warranty

 

* สินค้าประเภท แรม, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค บางยี่ห้อ จะให้การรับประกันแบบ Life Time (LT) ซึ่งจะรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน จนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (End of Life :EOL)

* รายละเอียดการรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ
** ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ
*** ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น